Technologie

Wij kunnen u doorheen de hele waardeketen van uw digitale projecten ondersteunen.

Met een technische, creatieve en organisatorische expertise kan Degetel u ondersteunen in de loop van uw digitale projecten. Dankzij onze algehele kennis van de digitale wereld kunnen we zo goed mogelijk op uw behoeften inspelen.

TECHNOLOGIE
Technologie

Door de digitale transformatie van onze klanten moeten nieuwe technologische praktijken worden geïmplementeerd. Het is in dit kader dat we expertise ontwikkelen om te verzekeren dat onze keuzes het best afgestemd zijn op elke specifieke context.

GESTION-DE-LA-DONNEE
GEGEVENSBEHEER

Dankzij onze kennis van krachtige digitale marketingeisen zijn we in staat om de beste ondersteuning te bieden voor databeheerprocessen en -tools. Degetel biedt eveneens innovatieve IT-oplossingen en -diensten aan.

ErgonomieDesign
Ergonomie + Design

We werken samen oplossingen uit die de prioriteit geven aan observatie en uitwisseling en creëren daarvoor tools en zetten teams in die afgestemd zijn op de behoeften van elk project en elke klant. We ondersteunen onze klanten bij de ontwikkeling van oplossingen op meerdere apparaten, waarbij de gebruiker in het middelpunt van de aandacht staat.

SI-METIER
IS-BUSINESS

Onze talrijke ingenieurs en ontwikkelaars die gespecialiseerd zijn in informatiesystemen zijn in staat om u de nodige applicatieproducten te bieden voor de efficiënte en duurzame uitvoering van uw projecten in uiteenlopende domeinen zoals banking, energie en telecom.

AGILITE
FLEXIBILITEIT

Flexibiliteit is een expertise die rechtstreeks voortvloeit uit de Agile-werkmethode. Door deze werkmethode, die onze teams perfect onder de knie hebben, kan de klant zo veel mogelijk worden betrokken in de ontwikkeling van het project, terwijl ons reactievermogen wordt vergroot.

Onze aanpak

SMAC

Vier letters voor vier pijlers van een transversale aanpak waarmee we een oplossing kunnen vinden voor digitale kwesties in al hun diversiteit en complexiteit. De “S” van Social, met vooral sociale netwerken, de “M” van Mobilité in de breedste zin van het woord (web, applicaties, enz.), de “A” van Analytics voor de verwerking van gegevens, big data en ten slotte de “C” van Cloud voor informatieopslag en netwerkbeheer.

Back to Top